+34 633 084 006 info@promonatural.com

CONDICIONS D’ENVIAMENT I DEVOLUCIONS

Enviaments

A Promonatural ens esforcem sempre al màxim per complir amb el termini de lliurament dels productes que has sol·licitat.

Processem i enviem les comandes en un màxim de 24h laborals, les enviem a través de GlS i les comandes les rebràs entre 2 i 3 dies  hàbils després d’haver fet la comanda.

Enviem a tota la península, Andorra i Portugal inclosos.

Disponibilitat dels productes

Els productes que apareixen a la web estaràn disponibles.

Devolucions i dret a desistiment

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos, a Promonatural: C/Puigcogul 13 Baixos – 17244 -Cassà de la Selva, info@promonatural.com, 677 00 62 67, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a: C/Puigcogul 13 Baixos – 17244 -Cassà de la Selva sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model de formulari de desistiment:

 • A l’atenció de Promonatural: C/Puigcogul 13 Baixos – 17244 -Cassà de la Selva
 • Per la present li comunico/comuniquem que desisteixo del meu/desistim del nostre contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei
 • Demanat el/rebut el
 • Nom del consumidor i usuari
 • Domicili del consumidor i usuari
 • Signatura del consumidor i usuari  (només si el present formulari es presenta en paper)
 • Data

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 3. c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 4. d) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

Base normativa Art. 97.1.l) LGDCU, 103 LGDCU

Wup!
💬 Whatsapp?
Hola 👋 !
Us podem ajudar?